Apurahoja ja stipendejä myönnetään yrittämiseen läheisesti liittyvään opiskeluun, yrittäjyyttä edistävien järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön. Hakijan tulee olla raumalainen opiskelija, yritys tai yhteisö.

Hakuajat päättyvät vuosittain syyskuun 30 päivänä

Apurahahakemus on toimitettava postitse säätiön toimitusjohtajalle 30.9. mennessä. Säätiön hallitus päättää apurahojen jakamisesta kokouksessaan marrraskuussa ja apurahat jaetaan joulukuussa.

Hakemus on täytettävä huolellisesti puutteelliseen hakemukseen ei pyydetä lisäselvityksiä.

Apurahan saaja sitoutuu käyttämään saamansa apurahan hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Saaja on velvollinen toimittamaan raportin apurahan käytöstä viimeistään vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä.

Hakemuslomaketta käyttävät yksittäiset hakijat. Yhteisöt voivat tehdä vapaamuotoisen hakemuksen.

Hakemuslomake on tulostettavissa tästä. Voit täyttää hakemuksen tietokoneellasi millä tahansa yleisellä PDF -lukijalla (esim. Adobe Reader). Täytettyäsi hakemuksen tulosta se ja postita se toimitusjohtajalle.