Rauman Yrittäjät –säätiön mahdollisuudet avustusten antamiseen perustuu säätiön peruspääoman tuottoon. Säätiö voi sääntöjensä mukaan vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä muillakin tavoin hankkia varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Rauman Yrittäjät –säätiö harjoittaa yrittäjävalistustoimintaa järjestämällä opetus- valistus- ja talousseminaaritoimintaa sekä myöntää stipendejä yrittämiseen läheisesti liittyvään opiskeluun ja opintorahoja taloudellisen tiedon ja yksityisen yrittäjä-toiminnan hyväksi.

Säätiö on rahoittanut peruskoulun, lukion ja ammattioppilaitosten oppilaille vuosittain järjestettävää yrittäjäkoulutustilaisuuksia Rauman kaupungissa ja jakanut stipendejä Satakunnan Ammattikorkeakoulun ja Winnovan opiskelijoille sekä myöntänyt apurahoja yksityiseen yrittäjätoimintaan.